Sobre la Comissió

NOTÍCIES IMPORTANTS –

CLICK FOTO

 


Comissió de Cultura de l’Acampada de Barcelona.

Oberta a totes i tots els agents, espectadors i amateurs de la cultura.

Ens reunim cada 20 dies a les 19h a la Plaça Catalunya, darrere la font del monument a Macià (entrada Rambla), on posem en comú el que s’ha treballat en elsgrups de treball. Per participar en un grup de treball, consulta el calendari de lacomissió, en el nostre grup de N-1 o / i en aquesta pàgina.

Els nostres objectius :

– Volem una cultura lliure

– Entenem com a cultura el conjunt de processos que ens conformen com a societat i no com un estoc de mercat

– Volem afavorir l’autogestió

– Volem garantir les estructures de gestió horitzontals i transparents

– Per un repartiment ètic dels recursos

– En contra de les retallades

Seguim tres línies de treball:

  • Anàlisi crítica del sistema establert i peticions o exigències per al canvi
  • Propostes alternatives al sistema establert
  • Accions pacífiques directes i creatives

Ens pots trobar a:

Vimeo

Youtube

N-1 de Cultura Acampada Barcelona

FACEBOOK: Cultura Acampada Barcelona

Pots seguir-nos a: @CulturaBCN

TAMBÉ AL TWITTER

Mail: culturaacampadabarcelona@gmail.com

Comisión de Cultura de la Acampada de Barcelona.

Abierto a tod@s agentes, espectadores y amateurs de la cultura.

Nos reunimos cada 20 días a las 19h en la Plaza Cataluña detrás de la fuente del monumento a Macià (entrada Ramblas),  donde ponemos en común lo que se ha trabajado en los grupos de trabajo. Para participar en un grupo de trabajo, consulta el calendario de la comisión, en nuestro grupo de N-1 o/y en esta pagina.

Nuestros objetivos:

– Queremos una cultura libre

-Entendemos como cultura el conjunto de procesos que nos conforman como sociedad i no como un stock de mercado

– Favorecer la autogestión

– Garantizar las estructuras de gestión horizontales y transparentes

– Por un repartimiento ético de los recursos

– En contra de los recortes

Seguimos tres líneas de trabajo:

  • Análisi crítico del sistema establecido y peticiones o exigencias para el cambio
  • Propuestas alternativas al sistema establecido
  • Acciones pacíficas directas y creativas

Nos puedes encontrar en:

Vimeo 

Youtube

N-1 de Cultura Acampada Barcelona

FACEBOOK : Cultura Acampada Barcelona

Mail: culturaacampadabarcelona@gmail.com